DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Dostawa kruszyw 2020
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na dostawę kruszyw drogowych w 2020 roku, z podziałem na części:
CZĘŚĆ 1 - grys bazaltowy płukany o uziarnieniu 2-5 mm, w ilości 1000 ton,
CZĘŚĆ 2 - kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 0-31,5 mm, w ilości 500 ton,
CZĘŚĆ 3 - niesort lub odpad kamienny lub rumosz, w ilości 500 ton.

Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat), w terminie do 26.02.2020r. godz. 8:45.
Otwarcie ofert o godz. 9:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY - druk do wypełnienia
WZÓR UMOWY

Uwaga - za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert
 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional