DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Wykonanie projektu TOR Strzyżowiec
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych polegających na przebudowie mostu JNI 01015848 w m. Strzyżowiec w ciągu drogi powiatowej nr 2491D.

Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat), w terminie do 10.02.2020r. godz. 8:45.
Otwarcie ofert o godz. 9:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY - druk do wypełnienia
WZÓR UMOWY

Uwaga - za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Zamawiającego.


Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional