DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Zamówienia publiczne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno.
Termin składania ofert do dnia 27.03.2018 godz. 8:30.
więcej ...

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg.
Termin składania ofert do dnia 28.03.2018 godz. 8:45.
więcej ...

Dostawa nowej fabrycznie koparko-ładowarki.
Termin składania ofert do dnia 09.04.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części.
Termin składania ofert do 07.05.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb.
Termin składania ofert do 23.05.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Odnowa oznakowania poziomego dróg.
Termin składania ofert do 25.05.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb.
Termin składania ofert do 08.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części.
Termin składania ofert do 18.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb (III przetarg)
Termin składania ofert do 25.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części 1 i 2.
Termin składania ofert do 20.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 20+100-20+730.
Termin składania ofert do 27.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w miejscowosci Strzyżowiec.
Termin składania ofert do 02.07.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części 1 i 2.

Termin składania ofert do 27.06.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (II przetarg)
Termin składania ofert do 05.07.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Remont drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Łupki w km 5+000-6+400 o dł. 1,4 km.
Termin składania ofert do 09.07.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015849 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w miejscowosci Strzyżowiec - II przetarg.
Termin składania ofert do 17.07.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (III przetarg)
Termin składania ofert do 20.07.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Remont drogi powiatowej nr 2526D - ul.Rzeczna w Gryfowie Śląskim na dł. 0,27 km (w km 0+000-0+270).
Termin składania ofert do 14.08.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton.
Termin składania ofert do 15.10.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Zakup paliw płynnych w 2019 roku, z podziałem na części.
Termin składania ofert do 03.12.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional