DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Zamówienia poniżej 130 tyś. PLN
1) Dostawa grysu, kruszywa, niesortu:
więcej...

2) Dostawa kationowej emulsji asfaltowej:
więcej...

3)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont drogi powiatowej nr 2511D w miejscowości Lubomierz - Radoniów o dł. 4,088 km (w km 7+614 -11+702).
więcej...

4)
Wykonanie badania nośności nawierzchni drogi powiatowej 2494D Gierczyn-Przecznica na długości 3,7 km (w km 2+400 - 6+100) w celu określenia przyczyn powstawania uszkodzeń nawierzchni.
więcej...

5) Dostawa grysu bazaltowego płukanego o uziarnirniu 2-5 mm w ilości 1.000 ton.
więcej...

6) Dostawa kruszyw drogowych w ilości 500 ton.
więcej...

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional