DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Zamówienia publiczne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno.
Termin składania ofert do dnia 27.03.2018 godz. 8:30.
więcej ...

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg.
Termin składania ofert do dnia 28.03.2018 godz. 8:45.
więcej ...

Dostawa nowej fabrycznie koparko-ładowarki.
Termin składania ofert do dnia 09.04.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, z podziałem na części.
Termin składania ofert do 07.05.2018r. godz. 8:45.
więcej ...

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional