DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Zamówienia publiczne
Naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 14+835-15+385 na dł. 0,55 km.
Termin składania ofert 27 luty 2020 r. godz. 8:45.
więcej ...

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.
Termin składania ofert 24 kwietnia 2020 r. godz. 8:45.
więcej ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 0,50 km.
Termin składania ofert 27 maja 2020 r. godz. 8:45.
więcej ...


Odnowienie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie powiatu lwóweckiego.
Termin składania 8 czerwca 2020 r. godz. 8:45.
więcej ...


Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015848 w ciągu drogi powiatowej 2491D w miejscowości Strzyżowiec.
Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. godz. 08:45.

więcej ...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2020/2021, z podziałem na części.
Termin składania ofert: 14 lipca 2020 r. godz. 08:45.
więcej ...


 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional