DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Do pobrania
Wniosek zajęcie pasa drogowego

Wniosek zajęcie pasa - reklama

Stawki za zajęcie pasa drogowego - do 12.12.2019r.

Stawki za zajęcie pasa drogowego - od 13.12.2019r.

Wniosek lokalizacja zjazdu

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Protokoły zdawczo-odbiorcze 

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności od osób prawnych (za udzielenie pełnomocnictwa) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al.Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski prowadzony przez PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109.


Stawki opłat za usnięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym:
rok 2019 ...
rok 2020 ...

Gospodarka drewnem
Zarządzenie Kierownika ZDP
Wniosek o sprzedaż drewna


 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional