DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Do pobrania


Uchwała Nr XXI/89/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/70/19 z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.Wniosek zajęcie pasa drogowego


Wniosek zajęcie pasa - reklama

Stawki za zajęcie pasa drogowego - do 12.12.2019r.

Stawki za zajęcie pasa drogowego - od 13.12.2019r.

Wniosek lokalizacja zjazdu

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Protokoły zdawczo-odbiorcze:
protokół nr 1
protokół nr 2

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności od osób prawnych (za udzielenie pełnomocnictwa) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al.Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski prowadzony przez PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109.
 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional