DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Informacje ogólne
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim utworzony został Uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego Nr IV/12/98 i działa od 01 stycznia 1999r. Od dnia 01.02.2010r. siedziba Zarządu Dróg Powiatowych mieści się w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4.
Do zadań statutowych ZDP należy zarządzanie drogami powiatowymi zgodnie z ustawą o drogach publicznych, w tym w szczególności:
 • utrzymanie dróg i urządzeń z nimi związanych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • utrzymanie zieleni w pasie drogowym (poza obszarem zbudowanym),
 • realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i inne wynikające z obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych i innych obowiązujących ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Na czele ZDP stoi Kierownik podległy bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Lwówku Śląskim. Ponadto w skład ZDP wchodzą następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne:
 1. Sekcja Techniczna (ST):
 • stanowisko ds. drogowych,
 • stanowisko ds. mostowych,
   
 1. Sekcja Finansowo-Księgowa (FK): 
 • główny księgowy,
 • stanowisko ds. kadrowo-płacowych,
   
 1. Sekcja Inwestycji (SI):
 • stanowisko ds. zamówień publicznych,
 • stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych,
   
 1. Służba Drogowa (SD):
 • kierownik,
 • majster lub brygadzista,
 • brygada drogowa – dróżnicy,
 • sprzątaczka.

Łączna długości dróg powiatowych Powiatu Lwóweckiego wynosi 329,351 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 96%, tłuczniowej 2% oraz o nawierzchni gruntowej 2%. Ponadto objętych utrzymaniem jest 129 obiektów mostowych.
Duża większość zadań statutowych wykonywana jest przez pracowników ZDP. Powierzane do realizacji obcym wykonawstwem są jedynie te, które z przyczyn technicznych lub formalnych nie mogą być wykonane we własnym zakresie.

Załączniki:
 1. Mapa dróg powiatowych
 2. Ewidencja dróg powiatowych Powiatu Lwóweckiego
 3. Ewidencja mostów
 4. Schemat organizacyjny
 5. Zarządzenie w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej
 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional