DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Strona główna

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU ZDP

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MERCEDES BENZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES BENZ 1955 AK, nr rej. DLW N847, rok. prod. 1991.
Cena wywoławcza 45.000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.500 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 (pok. nr 2) w terminie do 09.06.2016r. godz.9:50.
Otwarcie ofert o godz. 10:00.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
FORMULARZ OFERTOWY
WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU

 

Ogłoszenia
Przetarg niograniczony na: Remont drogi powiatowej nr 2515D Gradówek - Niwnice o dł. 4,74 km (km 0+000 - 4+740).
Termin składania ofert - 19/03/2015 godz. 09:45
Termin otwarcia ofert - 19/03/2015 godz. 10:00
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional